امروزه استفاده از تجهیزات ابزار دقیق در مکان های صنعتی امری واجب و کاربردی می باشد.به وسایل و ابزارهای صنعتی (الکترونیکی، الکتریکی و پنوماتیکی) که برای کنترل و اندازه گیری دقیق کمیت‌های فیزیکی در صنایع و کارخانه های مختلف به کار برده می‌شوند، تجهیزات ابزار دقیق می‌گوییم.در ادامه با ما همراه باشید تا با اصطلاحات ابزار دقیق و اندازه گیری آشنا شوید.

همچنین بخوانید: تجهیزات ابزار دقیق چیست؟

آشنایی با اصطلاحات ابزار دقیق

تراز صفر چیست؟ (Zero Balance)

تراز صفر یا Zero Balance بیانگر سیگنال خروجی یک ترانسدیوسر، هنگام تحریک آن و در شرایطی که هیچ باری به آن اعمال نشده می باشد و معمولا به عنوان درصدی از میزان خروجی بیان می شود.

پل وتسون استرین گیج چیست؟ (Wheatstone Bridge Strain Gauge)

کرنش سنج ها در مدارهای پل وتستون برای تشخیص تغییرات کوچک در مقاومت پیکربندی شده اند. پل وتستون معادل الکتریکی دو مدار تقسیم کننده ولتاژ موازی است. R1 و R2 یک مدار تقسیم کننده ولتاژ و R4 و R3 مدار تقسیم کننده ولتاژ دوم را تشکیل می دهند.

پل وتسون استرین گیج یک نوع مدار الکتریکی است که به طور گسترده در داخل ترانسدیوسر های فشار، برای تبدیل تنش های مکانیکی ناشی از تغییر فشار ورودی به سیگنال الکتریکی خروجی استفاده می شود.

باند خطا کل یا محدود خطا کل چیست؟ (Total Error Band)

باند خطا کل یا Total Error Band برابر با تفاوت بین منفی ترین و مثبت ترین انحراف از  فشار واقعی است. به بیان دیگر ترکیبی از تمام خطاهای شناخته شده برای یک تجهیز اندازه گیری فشار می باشد که در یک محدوده اندازه گیری فشار و محدوده دمای کاری مشخص می شوند.

فشار مکش چیست؟ (Suction Pressure)

فشار مکش یا Suction Pressure با اختلاف فشار منفی ایجاد شده بین دو نقطه اندازه گیری برابر می باشد که باعث می شود سیال (گاز یا مایع) از یک ناحیه با فشار بالاتر به یک ناحیه با فشار پایین تر کشیده شود.

(Turn-down ratio (TD یا Rangeability چیست؟

Turn-down ratio نشان دهنده تفاوت بین بالاترین و کمترین میزان ممکن از محدوده اندازه گیری خروجی می باشد که می تواند برای یک دستگاه حسگر با یک سیگنال خروجی قابل تنظیم مانند خروجی 4 تا 20 میلی آمپری که HART enabled  شده است، تنظیم شود.به بیان دیگر Turn-down مربوط به تجهیزاتی می باشد که خروجی آن ها قابل تنظیم (rangeable) است و نشان هنده این است که خروجی را تا چه میزان می توان تنظیم کرد.

کاویتاسیون چیست ؟

کاویتاسیون پدیده ای است که در آن تغییرات سریع فشار در یک مایع باعث تشکیل حفره های کوچک پر از بخار در مکان هایی که فشار آن کم است، می شود.این حفره ها به طور معمول با یکدیگر ترکیب می شوند و پس از انتقال مجدد به نقاط پرفشار منفجر می شوند و باعث تشکیل یک موج مخرب درون سیستم می شوند که می توانند باعث تخریب خطوط لوله و سایر تجهیزات شوند.

ضربه قوچ چیست ؟ (چکش آبی)

ضربه قوچ یا چکش آبی یک موج فشار (pressure surge) یا موج مخرب می باشد که معمولا هنگامی که یک سیال (معمولا مایع، و در بعضی مواقع یک گاز) به صورت ناگهانی متوقف شود یا تغییر جهت دهد،تشکیل می شود. این پدیده معمولا زمانی که یک شیر (ولو) واقع در انتهای خطوط لوله کشی به طور ناگهانی بسته شود و یک موج فشار داخل لوله پخش شود، ایجاد می شود.

فشار اسپایک چیست؟ (Pressure spike)

فشار اسپایک یا فشار پالس (pressure spike) ناشی از افزایش یا کاهش بسیار سریع فشار می باشد. در صورتی که سرعت انتقال بسیار بالا باشد، می تواند باعث تخریب سنسور فشار شود. فشار اسپایک (Pressure spike) به علت ضربه قوچ یا چکش آبی (Water hammer) اتفاق می افتد.در زمان استفاده از سنسورهای فشار، به ویژه در کاربرد های همراه با پمپ ها یا ولو هایی که عملکرد سریع دارند، همواره فشار اسپایک (Pressure spike) وجود خواهد داشت.

فشار خط چیست؟ (Line Pressure)

فشار خط یا Line Pressure برابر است با حداکثر فشاری که همزمان می تواند به دو پورت فشار وارد شود. به بیان دیگر بیانگر حداکثر فشار مجاز وارد شونده به یک ترانسمیتر فشار تفاضلی (Differential) می باشد.

ترانسمیتر فشار چیست؟

نرخ فلو چیست؟ (Flow Rate)

دبی بیانگر حجم سیالی است که در واحد زمان از یک نقطه مشخص عبور می کند. معمولا با نماد Q  نمایش داده می شود و یکای آن در دستگاه SI برابر با متر مکعب بر ثانیه (m3/s) است.

زمان پاسخگویی (Response Time)

Response Time به مدت زمان مورد نیاز برای اینکه خروجی یک ترانسدیوسر یا ترانسمیتر فشار به درصد مشخصی از میزان خروجی نهایی (نسبت به تغییرات فشار ورودی) برسد، گفته می شود.

سیال های خورنده  چیست؟ (Aggressive Media)

سیال های خورنده  یا Aggressive Media مایعات یا گازهایی هستند که می توانند به مواد معمولی از طریق تماس پایدار آسیب وارد کنند(مانند انواع اسیدها و همچنین آب شور دریا). زمانی که دما و فشار سیال های خورنده اندازه گیری می شود،‌ عنصر حسگر (دیافراگم) در تماس با سیال باید از جنس هایی مانند هستلوی (Hastelloy)، تانتال (tantalum) یا پلاستیک های مخصوص باشد.

تکرارپذیری چیست؟ (Repeatability)

روش اندازه گیری، ناظر، دستگاه یا ابزار آزمایش، شرایط آزمایش و موقعیت مکانی باید دقیقا یکسان باشد و آزمایش ها باید طی یک فاصله زمانی کوتاه انجام شوند.

دقت (Precision)

دقت (Precision)،تفاوت بین نتایج حاصل از چند اندازه گیری متوالی  نسبت به یکدیگر است نه نسبت به میزان واقعی.
توجه داشته باشید که تعریف درستی (Accuracy) و دقت (Precision) با یکدیگر متفاوت است.

درستی (Accuracy)

درستی (Accuracy) با اختلاف سیگنال خروجی یک تجهیز اندازه گیری فشار و مقدار واقعی فشار ورودی برابر می باشد. به دلیل این که هیچ اندازه گیری 100% دقیق نمی باشد مقادیر آن به صورت ± میزان درستی بیان می شود. 

خطاهای مختلف مثل خطی بودن، هیسترزیس، تکرارپذیری و تغییر دما به درستی یک تجهیز اندازه گیری نسبت داده می شوند و معمولا با درصدی از محدوده رنج فشار (%FS , ±% FSO ±) نشان داده می شود.

توجه داشته باشید که تعریف درستی (Accuracy) و دقت (Precision) با یکدیگر متفاوت است.

باند خطا (Error Band)

باند خطا Error Band نشان دهنده حداکثر انحراف مقادیر خروجی یک ترانسمیتر فشار یا ترانسدیوسر فشار از یک خط یا منحنی مرجع مشخص شده، است. معمولا با عنوان ± درصد از محدوده خروجی (span output) نشان داده می شود. باند خطا باید حداقل در دو چرخه کالیبراسیون مشخص شود تا بر این اساس قابلیت تکرارشوندگی (repeatability) آن مورد تائید قرار گیرد.

ترانسدیوسر فشار چیست؟

خطا Error

خطا برابر با تفاوت جبری بین مقدار اندازه گیری شده (نشان داده شده توسط تجهیز اندازه گیری فشار) و مقدار واقعی فشار ورودی  می باشد که معمولا با درصدی از کل محدوده خروجی (full span output – FSO) نشان داده می شود و بعضی از مواقع به عنوان درصدی از خروجی خوانده شده ترانسمیتر (transmitter output Reading) بیان می شود.

پروتکل IO-Link

IO-Link  یک استاندارد شبکه ایی ارتباطات صنعتی (IEC 61131-9) سیمی (یا بی سیم)، نقطه به نقطه، دیجیتال و دو جهتی فاصله کوتاه برای اتصال سنسورهای دیجیتالی و محرک ها (actuator) به انواع فیلدباس (fieldbus) یا یکی از انواع اترنت های صنعتی استفاده می شود. هدف آن به کار گیری از یک پلاتفرم تکنولوژیکی است که امکان توسعه و استفاده از سنسورها و محرک هایی (actuator) که می توانند مجموعه ایی از اطلاعات را برای بهینه سازی اقتصادی فرآیندهای خودکار صنعتی فراهم کند، می باشد. پروتکل ارتباطی IO-Link شامل پورت های ارتباطی، مود های ارتباطی، انواع داده ها و سرعت های انتقال می باشد. پورت ها به طور فیزیکی بر روی Master (مستر) قرار می گیرند و اقدامات لازم برای اتصال با تجهیزات خروجی و برای اتصال پل به فیلدباس (fieldbus) یا اترنت (Ethernet) را فراهم می کنند. چهار حالت ارتباطی وجود دارد که می تواند به یک پورت متصل به یک دستگاه ترمینال اعمال شود: IO-Link، DI، DQ، و غیرفعال (Deactivated).

بخوانید: اکچویتور چیست؟

رتبه بندی IP69K

استاندارد آلمانی DIN 40050-9 ، کلاس بندی ارائه شده توسطIEC 60529  که در بخش IP شرح داده شده را با رتبه بندی IP69K  برای فشار بالا، دمای بالا و کاربردهای شستشو گسترش می دهد. چنین تجهیزاتی نباید فقط در برابر ورود گرد و غبار مقاوم باشد (IP6X)، بلکه باید در مقابل فشار بالا و تمیزکاری با بخار هم مقاومت باشد. این استاندارد بیشتر در صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارند.

حفاظت از ورود Ingress protection

کلاس های محافظتی IP استاندارد های بین المللی هستند که برای طبقه بندی استحکام و مقاومت محفظه ها در برابر ورود اجسام خارجی به کار می روند.. کد IP همیشه دو عدد دارد. عدد اول درجه مقاومت تجهیز در مقابل لمس یا ورودی اجسام خارجی را مشخص می کند، و عدد دوم میزان ضد آب بودن تجهیز را نشان می دهد. عدد صفر همیشه به معنی (بدون محافظت) است، بنابراین اعداد بالاتر نشان دهنده مقاومت بالاتر هستند.

پروتکل پروفی باس (PROFIBUS (Process Field Bus

پروفی باس (PROFIBUS (Process Field Bus یک  استاندارد برای ارتباط فیلد باس (Field Bus) در اتوماسیون صنعتی است که برای اولین بار در سال 1989 توسط BMBF  (بخش آموزش و تحقیقات آلمان) ارتقا یافت و سپس توسط  Siemens مورد استفاده قرار گرفت. پروفی باس (PROFIBUS)  با استاندارد پروفی نت (PROFINET) برای اترنت صنعتی کاملا متفاوت است .این پروتکل به عنوان بخشی از استاندارد IEC 61158 ایجاد و منتشر شده است.  به صورت جهانی، کاربران می توانند از پروفی باس به عنوان یک پروتکل استاندارد بین المللی مرجع استفاده کنند، که پیشرفت های آن کاهش هزینه ها، افزایش انعطاف پذیری، اعتماد و جهت گیری به سوی آینده را به همراه دارد.

پروتکل هارت (Highway Addressable Remote Trancducer (HART

پروتکل ارتباطی هارت HART یک پروتکل باز اتوماسیون صنعتی آنالوگ + دیجیتال ترکیبی می باشد. بزرگترین مزیت این پروتکل این است که می تواند با به اشتراک گذاری یک جفت سیم با سیستم های Host آنالوگ بر روی حلقه های ابزار دقیق آنالوگ جریانی 4 – 20 میلی آمپر ارتباط برقرار کند. هارت در فرآیندها و سیستم های ابزار دقیق از کاربردهای کوچک تا کاربردهای بسیار پیچیده استفاده می شود.پروتکل هارت، یک پروتکل ارتباطی خوب برای کاربرانی است که می خواهند از سیگنال 4 – 20 میلی آمپر در کنار یک پروتکل هوشمند استفاده کنند می باشد.

ضد انفجار (Explosion Proof (EX

منظور از ضد انفجار،  یک تجهیز یا سنسوری است که در محفظه ایی قرار دارد که در برابر انفجار و شعله آتش و همچنین نفوذ مواد قابل اشتعال مقاوم است. این روش برای مواقعی که کاهش انرژی مدار الکتریکی ممکن نیست و تجهیزات الکتریکی (مانند موتورهای الکتریکی) نیازمند انرژی بیشتری هستند، مناسب می باشد .تجهیزاتی که دارای گواهینامه یا تاییدیه ضد انفجار می باشند می توانند در محیط های صنعتی که دارای ریسک بالای انفجار (Zone0, Zone1, Zone2) هستند با اطمینان نصب شوند، جهت کسب اطلاعات بیشتر مطالب زیر را بخوانید.

معرفی انواع تجهیزات ضد انفجار

زون بندی مناطق خطرناک و زون بندی تجهیزات ضد انفجار

استاندارد های تجهیزات ضد انفجار

ذاتا امن (Intrinsically Safe (IS

ذاتا امن یا Intrinsically Safe یک تکنیک جلوگیری از انفجار است که برای تضمین عملکرد ایمن در تجهیزات الکتریکی در مناطق خطرناک و مستعد انفجار استفاده می شود. این روش از تکنیک محدود کردن انرژی تجهیزات در حد کمتر از انرژی مورد نیاز برای شروع یک انفجار استفاده می کند. تجهیزات و مدارهای کنترل می توانند همچنان با جریان و ولتاژهای پایینی که برای عملکرد آن ها مناسب است به عملیات خود ادامه دهند.

سنسور های فشار ذاتا امن برای کار با ولتاژ و جریان های پایین طراحی شده انده تا امکان شعله ور شدن مواد قابل اشتعال وجود نداشته باشد.با محدود کردن انرژی موجود در مناطق خطرناک، تجهیزات الکتریکی می توانند به صورت ایمن در میان گازها، غبارات و مواد قابل اشتعال به کار خود ادامه دهند. با وجود اینکه انفجار نمی تواند در چنین شرایطی اتفاق بیفتد، اما سیستم نمی تواند از انفجارات ایجاد شده توسط جرقه های الکتریکی که به صورت مکانیکی ایجاد می شوند، فعل و انفعالات شیمیایی، موج های رادیویی یا رعد و برق جلوگیری کنند. از جمله کاربردهای رایج برای ترانسمیترهای فشار ذاتا ایمن عبارتند از: محل های دفن زباله، تصفیه خانه ها،‌ پالایشگاه پتروشیمی و چاه های گاز طبیعی.

محدوده کامل خروجی (Full Scale Output (FSO

FSO مخفف محدوده کامل خروجی برابر است با تفاوت بین محدوده بالا و پایین سیگنال الکتریکی خروجی ، هنگامی که حداکثر و حداقل فشار ورودی (در محدوده رنج) بر روی سنسور اعمال شود.

محدوده کامل (Full Scale (FS

محدوده کامل (Full Scale (FS تفاوت بین بالاترین و پایین ترین نقطه قابل اندازه گیری فشار برای یک تجهیز می باشد و یک اصطلاح رایج برای تعریف پارامترهایی مانند درستی، خطاها و حد فشار مازاد برای دستگاه هایی که محدوده فشار بسیاری دارند، می باشد.

کالیبراسیون Calibration

عمل اصلاح خروجی ترانسدیوسر/ترانسمیتر  برای بهبود دقت خروجی، یا بررسی و تایید خروجی واقعی نسبت به مشخصات ذکر شده.دیافراگم سیل نوعی از دیافراگم برای اندازه گیری فشار هستند که وظیفه آن ها جلوگیری از تماس مستقیم سیال با تجهیز اندازه گیری فشار می باشد. بدین وسیله از تجهیزات اندازه گیری فشار در برابر محیط های خشن و سیال های خورنده، بسیار چسبناک و با ویسکوزیته بالا و  سیال هایی که دارای دمای بسیار بالا یا بسیار پایین هستند،محافظت می شود. همچنین می توانند نوسانات فشار اندازه گیری را تضعیف کنند و میزان فشار مازاد دستگاه را افزایش دهند. علاوه بر این استفاده از تجهیزات اندازه گیری فشار در شرایط سخت و محیط های انفجاری را امکان پذیر می کنند.

دیافراگم جدا کننده Isolation Diaphragm

دیافراگم جدا کننده Isolation Diaphragm یک غشاء جدا کننده می باشد که برای جدا کردن سیال در یک طرف دیافراگم از طرف دیگر آن مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که امکان انتقال فشار سیال را با حداقل  تلفات فراهم می کند.

واکیوم Vacuum

در علم فیزیک، وکیوم به معنای نبود کامل ماده است ولی در عمل، این مورد به کامل ترین و بهترین حالت ممکن اتفاق نمی افتد. برای کاربردهای فنی، استاندارد DIN 28400 قسمت 1 وکیوم را به عنوان فشار گاز کمتر از 300 میلی بار (کمتر از پایین ترین فشار اتمسفر که می تواند بر روی سطح زمین وجود داشته باشد) تعریف می کند.

فشار گیج چیست؟

در این دسته از تجهیزات اندازه گیری فشار، مرجع اندازه گیری فشار، فشار هوای اتمسفر (Ambient atmospheric pressure) می باشد. میانگین فشار اتمسفر (جو) در سطح دریا حدود 1013.25 میلی بار است. این فشار بسته به شرایط جغرافیایی، محیطی و آب و هوایی تغییر می کندو

واحد فشار بر حسب بار (bar)

بار (bar) واحد اندازه گیری فشار است اما به عنوان بخشی از سیستم بین المللی یکاها (SI) تایید نشده است.  مقدار یک بار نزدیک به فشار اتمسفر است و اغلب برای نشان دادن فشار اتمسفر بکار می رود تا اتمسفر استاندارد (101325 پاسکال) که مقدار صحیح استفاده شده توسط جامعه مهندسی و علمی است.

واحد فشار بر حسب پاسکال (Pa)

واحد فشار بر حسب پاسکال واحد گرفته شده از SI (دستگاه بین المللی یکاها) برای فشار می باشد. این واحد با یک نیوتن بر متر مربع تعریف شده است. (1pa=1N/m2)

واحد فشار بر حسب psia

پوند بر اینچ مربع (مطلق) – بیانگر این است که مرجع اندازه گیری فشار، خلاء مطلق می باشد. فشار بیان شده با واحد psia بیانگر فشار هوای اتمسفر + فشار به وجود آمده می باشد.
فشار هوای اتمسفر در سطح دریا حدود 14.7 psi می باشد.

واحد فشار بر حسب psig

واحد فشار بر حسب psig ، واحد فشاری است که پوند بر اینچ مربع (گیج) – بیانگر این است که مرجع اندازه گیری فشار، فشار اتمسفر می باشد.

واحد فشار بر حسب psid

پوند بر اینچ مربع (تفاضلی) – بیانگر اختلاف میان دو نقطه فشار است که یکی از این دو نقطه به عنوان مرجع اندازه گیری فشار در نظر گرفته می شود.

Velocity Measurement Devices

 اندازه‌گیری دقیق سرعت سیالات و گازها نقش اساسی در بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌ها در صنایع دارد. دستگاه‌های اندازه‌گیری شامل انواع سنسورهای الکترومغناطیسی، مکانیکی یا فشاری هستند و معمولاً در جریان‌سنجها، مانومترها و ترانسمیترهای فشار نصب می‌شوند.

Volume Measurement Devices

 دستگاه‌های اندازگیری حجم برای اندازه‌گیری دقیق حجم مایعات و گازها استفاده می‌شوند. این دستگاه‌ها ممکن است شامل انواع سنسورها، ترانسمیترها و مترهای حجمی باشند و معمولاً در تجهیزات مختلفی مانند برج‌های تقطیر، مخازن ذخیره‌سازی و خطوط لوله‌ها نصب می‌شوند.

Temperature setting device

 دستگاهی که برای تنظیم و کنترل دما در فرآیندهای صنعتی و آزمایشگاهی استفاده می‌شود، مانند اجاق‌ها و اتوکلاوها.

Temperature Measurement Devices

 تجهیزات اندازه‌گیری دما شامل دستگاه‌ها و سنسورهایی هستند که برای اندازه‌گیری دقیق دما در صنایع مختلف استفاده می‌شوند. این تجهیزات شامل انواع مختلفی از ترموکوپل‌ها، رزیستانس‌ها، ترموستات‌ها، ترمومترهای دیجیتال و ترموترهای تماس می‌شوند.

Thermocouple

 ترموکوپل‌ها با نام‌های مختلفی مانند جفت‌های حرارتی، جفت‌های گرمایشی، ترموکوبل، حسگر و سنسور سنجش دما شناخته می‌شوند. این تجهیزات از دو فلز غیر هم‌جنس تشکیل شده‌اند و وقتی نقطه‌ی اتصال آن‌ها گرم می‌شود، ولتاژی در دو سر آزادشان به وجود می‌آید. این اختلاف ولتاژ با میزان دمای نقطه اتصال رابطه مستقیم دارد و از این پدیده می‌توان برای اندازه‌گیری دمای نقطه اتصال استفاده کرد.

Thermometer

 ترمومترها به صورت تماسی یا غیرتماسی عمل می‌کنند که در روش تماسی، از ترموکوپل و یا دماسنج گازی استفاده می‌شود که اغلب در مدل‌های آنالوگ استفاده می‌شود. در روش غیرتماسی، دما از طریق مقدار تابش نور فروسرخ اندازه‌گیری می‌شود.

Altitude Sensor

 ارتفاع‌سنج‌ها و یا لول‌سنج‌ها تجهیزاتی هستند که با کمک آن‌ها می‌توان سطح سیالات را با دقت بالا اندازه گیری کرد. در اندازه‌گیری نقطه‌ای، سطح سیال در یک نقطه خاص اندازه‌گیری می‌شود و در اندازه‌گیری پیوسته، ارتفاع سیال درون مخزن به‌طور مداوم اندازه‌گیری می‌شود.

Bourdun Tube

 بوردون تیوب ازیک لوله پیچشی عمدتاً از جنس فلز قابل ارتجاع تشکیل شده است. این لوله از یک طرف مسدود و از طرف دیگر آزاد می باشد که سر دوم به نسبت فشار اعمالی منحرف می گردد و این انحراف با انجام تنظیمات و کالیبراسیون می تواند به عنوان مرجع اندازه گیري فشار مورد استفاده قرار گیرد. فشار گاز ورودي باعث باز شدن تیوپ به سمت شعاع خارجی می شود، بنابراین با انتقال این فشار به یک عقربه می توان آن را اندازه گیري نمود.

Bimetal

 یک دماسنج بی متال شامل دو فلز از جنس یا آلیاژ متفاوت می باشد که بصورت مارپیچ به هم تابیده شده اند و انتهاي مشترك آنها به یک عقربه متصل می باشد. از بی متال ها جهت ساخت سوئیچ هاي دما نیز استفاده می گردد.

Bellows

از یک لوله به شکل آکاردئون تشکیل شده است که خاصیت الاستیکی داشته و در برابر خوردگی مقاوم است.یک سر این دمنده بسته است که با اعمال فشار بر آن، طولش تغییر کرده و با جابجایی عقربه متصل به آن میزان فشار مشخص می شود. از دمنده ها براي اندازه گیري فشارهاي پایین یا فشار هاي خلاً استفاده می شود.

Comparator

 کمپاراتور ابزاری است که برای اندازه‌گیری دقیق انحرافات و تغییرات ابعادی در اشیاء استفاده می‌شود.

Caliper

 ابزاری است که برای اندازه‌گیری دقیق اندازه‌ها، ارتفاع‌ها، عمق‌ها و فواصل بین اجسام استفاده می‌شود.

Capsule

 یک کپسول از دو دیافراگم فلزي تشکیل شده که در محیط به یکدیگر جوش شده اند. فضاي بین دو دیافراگم با سیال تراکم ناپذیري با ویژگی هاي مخصوص پر شده است.

Comparator

ابزاری است که برای اندازه‌گیری دقیق انحرافات و تغییرات ابعادی در اشیاء استفاده می‌شود.

Control and automation systems

ابزارها و تجهیزاتی که برای کنترل و مدیریت دقیق فرآیندهای صنعتی و ابزاردقیق استفاده می‌شوند.

Calibrator

کالیبراتورها می‌توانند برای محیط‌ها و شرایط گوناگونی نظیر دما، فشار، رطوبت و غیره بکار روند. کالیبراتورها برای تنظیم دقیق تجهیزات اندازه‌گیری مانند فشارگاه‌ها، دماسنج‌ها و ترانسمیترها به کار می‌روند.

Diaphragm

 دیافراگم، یک مبدل مکانیکی فشار می باشد که براي آشکارسازي تغییرات اندك فشار، بکار می رود. دیافراگم از یک صفحه تخت یا داراي انحنا تشکیل شده است که با یک اهرم به یک عقربه متصل شده است با اعمال فشار به دیافراگم و تغییر شکل آن، اهرم متناسب با فشار اعمالی جابجا می شود.

Filler

ابزارهایی هستند که برای اندازه‌گیری دقیق ابعاد و شکل‌های پیچیده‌تر مانند داخلی و خارجی بودن سوراخ‌ها و شیارها استفاده می‌شوند.

Frequency Counter

 این دستگاه دارای دو سیم پیچ تنظیم شده در فرکانس‌های مختلف و همچنین عقربه‌ای با توانایی حرکت می‌باشد. فرکانس‌متر با تعادل دو نیروی متضاد عمل می‌کند و تغییر فرکانس به دلیل تغییر این تعادل، را می‌توان با حرکت عقربه در مقیاس اندازه‌گیری نشان داد.

جمع بندی

همانطور که گفته شد تجهیزات ابزار دقیق در محیط های صنعتی (پالایشگاه ها،پتروشیمی،صنایع غذایی،سکو های نفتی و...) بسیار کاربرد دارند. در این مطلب به معرفی مهم ترین اصطلاحات ابزار دقیق پرداختیم.امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد.

جهت خرید و آگاهی بیشتر در مورد تجهیزات ابزار دقیق و همچنین تجهیزات ضد انفجار می توانید به وب سایت ایمن برق پارسا مراجعه کرده و با مشاوران در تماس باشید.

شماره تلفن جهت مشاوره در خرید: 09171116058